SLIMMER NAAR HET GEWENSTE RESULTAAT

 

HERKENT U DEZE UITDAGINGEN?

U heeft geen inzicht in het precieze verloop van bedrijfsprocessen

De status van een aanvraag of order is onduidelijk

Management informatie is niet of nauwelijks beschikbaar

Acties en vervolgacties ‘zweven’; er is geen grip op het proces

Er zijn veel handmatige acties met bijkomende foutgevoeligheid

De software dicteert de manier van werken en is niet flexibel

De stappen in de procesketen zijn niet goed op elkaar afgestemd

Dubbele invoer van gegevens komt voor

In een tijd waarin zaken steeds sneller gaan, er steeds meer informatie voorhanden is, klanten steeds mondiger worden en de concurrentie steeds groter wordt wilt u met uw organisatie grip op de zaak hebben. Een procesmatige werkwijze zorgt voor deze grip en daarmee de benodigde voorsprong.

Het proces centraal zetten en slimme processen ontwerpen, is wat we bij Smartify doen. Zowel de mogelijkheden die software biedt binnen de procesketen optimaal gebruiken, als procesmatig denken, zitten in ons DNA. Wij zorgen voor optimale processen; en daar zit uw winst.

ONZE VISIE:
PROCESSEN
STAAN CENTRAAL

Aan de hand van fricties, uitdagingen en doelstellingen optimaliseren wij processen. Wat goed is, blijft behouden; wat niet goed is, wordt verbeterd. Het resultaat: een efficiëntere bedrijfsvoering en een slimmere manier van werken.

ONZE WERKWIJZE:
HANDS ON
MET AANTOONBARE RESULTATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTTOM UP

Wij maken procesmodellen die mensen begrijpen. Wij stellen de juiste vragen en luisteren naar de antwoorden. Wij begeleiden uw traject en brengen structuur aan. In onze aanpak komen de eigen medewerkers met verbeteringen waardoor er tevens meer draagvlak ontstaat voor veranderingen. Ook maken we maximaal gebruik van de kennis van de medewerkers. Wij stimuleren bottum up denken.

Want verandering vanuit de organisatie geeft draagvlak.

PROCESMODELLEREN IS VISUALISEREN

Modelleren doen we samen met u. Wij zorgen voor de lijm en verbinden activiteiten met elkaar. Procesmodelleren is visualiseren en geeft inzicht in de werkwijze. Daarmee biedt procesmodelleren direct zicht op mogelijkheden en omissies. Onze werkwijze spreekt mensen aan en is leuk om mee te werken.

De visuele procesmodellen dragen bij aan een heldere communicatie.

TRANSFORMATIE

Wij helpen u graag met de transformatie naar een organisatie waarin medewerkers in processen denken om zaken beter en efficiënter te maken. Implementatie van onze procesaanpassingen wordt ondersteund door een proceshandboek waarin processen en beschrijvingen duidelijk zijn opgenomen.

Nog een stap verder? Wij kunnen processen ook automatiseren. 

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENSTEN

Smartify voert een volledig Business Proces Management (BPM) traject voor u uit en neemt u daarbij alles uit handen. Het is ook mogelijk dat u zelf de behoefte heeft om het proces aan te sturen. Wij ondersteunen u dan met:

Trainingen

In processen leren denken. In een training van een halve dag leren u en uw medewerkers wat processen zijn. Hoe het is om in processen te denken. En hoe de praktijk vertaald wordt naar een proces.

Processen modelleren in Procesify. In een training van een halve dag wordt de werking van de tool Procesify uitgelegd. En leert u hoe u zelf processen kunt modelleren met deze tool.

Procesmodelleren

Wij modelleren processen voor u, samen met u. Door vragen te stellen aan de deelnemers en uit de antwoorden alle aspecten van het proces te destilleren. Het begint met de triggers, stappen en activiteiten in het proces. Hierbij ligt de focus op samenhang en volgorde. Ook koppelen we rollen aan de activiteiten. Lees hier meer over op de pagina Procesify.

In het ontstane procesmodel brengen we meer detail aan:

  • Beschrijvingen en instructies bij een stap;
  • Benodigde documenten of data;
  • Gebruikte systemen/ software en hun functie in het proces;
  • Wetgeving, doelstellingen en bijvoorbeeld prestatie-indicatoren.

Door deze werkwijze ontstaat er in elke fase meer inzicht, waardoor het proces verbeterd wordt. Uiteindelijk ontstaat een samenhangend geheel; een proces dat logischer en efficiënter verloopt.

Proces-review modelleren

Wanneer u zelf aan de slag gaat met het modelleren van processen kijkt Smartify periodiek met u mee naar de gemodelleerde processen. U krijgt direct feedback en modellerings-aanwijzingen.

Workshops

Wilt u fricties in uw bedrijfsprocessen inzichtelijk krijgen? Of juist uw doelstellingen scherp krijgen? Of wilt u uw medewerkers meer informatie bieden over procesmodelleren om awareness te creëren? Smartify stelt graag samen met u een passende workshop samen.

Onafhankelijk advies

Op zoek naar een procescheck, feedback op uw proces, een second opinion of advies over uw werkwijze of processen? Smartify denkt graag met u mee. Waarbij we ook de inzet van uw ICT-tools in het gehele proces onder de loep nemen. Zo kunnen we aanbevelingen doen hoe u de inzet van tools verbetert en/of beter op elkaar aan laat sluiten. Hierbij bieden wij ook maatwerkoplossingen waardoor uw software beter past bij uw proces. Wij geloven dat software het proces moet volgen. Niet andersom.

BRANCHES

Smartify is actief in meerdere branches. Onze specialisaties en onze opdrachtgevers bevinden zich o.a. in het onderwijs, de zorg en de bouw. Met altijd als rode draad: processen optimaliseren.

VOORDELEN

Inzicht in uitdagingen, fricties en doelstellingen

Procesmodelleren biedt een basis om uitdagingen te tackelen en doelstellingen te bereiken

Procesgericht denken beklijft in de organisatie

Geen onnodige acties, minder fouten, meer efficiency

Helderheid doordat processen, activiteiten en rollen beschreven worden

Communicatie in en rondom processen krijgt vorm

Er ontstaat duidelijkheid over wie wat wanneer doet of gaat doen

U speelt sneller in op veranderende marktomstandigheden

Procesmodellen in een eenduidige vorm waardoor iedereen hetzelfde ‘leest’

Transparantie van procesmodellen leidt tot aanvullende data/gegevens

Kennisoverdracht naar uw organisatie over procesdenken en modelleren

Meer rendement, kostenbesparing

PRODUCTEN

Procesmanagement vraagt om een gebruiksvriendelijke tool waarin processen op een visuele manier gemodelleerd kunnen worden. Hiervoor ontwikkelde Smartify, de webapplicatie Procesify.

In Procesify modelleert u snel en eenvoudig procesmodellen. Hiervoor maakt Procesify gebruik van een handige drag en drop interface. Een compacte en voorgedefinieerde set procesobjecten voorzien van iconen zorgt voor een mooie weergave.

Maar dat is niet alles. Smartify helpt u ook met de logische vervolgstap: het automatiseren van de procesmodellen, zodat medewerkers zich kunnen richten op de inhoud in plaats van het bewaken van het proces.

Met deze stap krijgt u echt grip op de zaak!

Meer over Procesify
procesify-screen-mockup

procesify_transparant